In een huiselijke sfeer doen waar jouw hart sneller van gaat kloppen en waar jij het verschil kan maken in jouw loonbaan als zorgverlener.

Werken in de zorg

Met een multidisciplinair team van verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden verlenen we bij Futura Zorg liefdevolle zorg aan de bewoners. Bij ons staat welzijn voorop en dit hebben we vertaald in tien bewonerbeloften. Deze bewonerbeloften zijn structureel in onze manier van werken verankerd en op deze manier werken we iedere dag bewust aan kwaliteit van leven voor onze bewoners.

De zorgzwaartepakketten van de bewoners verschillen doorgaans tussen VV04, VV05,VV06, VV07 en VV08. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een actieve rol in het bewaken van de kwaliteit van de zorg, het signaleren de zorgvraag en het opstellen van de zorgplannen van onze bewoners. Op iedere locatie hebben een aantal verzorgenden een aanvullende rol, namelijk EVV-er. De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners, familie en mantelzorgers en bouwt met hen een persoonlijke band op. Helpenden en helpenden plus werken ondersteunend mee in de dagelijkse verzorging en zijn nauw betrokken bij de zorg en het welzijn van de bewoners.

Vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week wordt de kwaliteit van zorg bewaakt door onze zorgverleners. We werken in een 24-uurrooster, waarbij ieder bereid is om verschillende diensten te werken. We staan altijd zonder oordeel voor elkaar klaar. Of het nu gaat om het ruilen van een dienst, het bieden van een helpende hand of het oppakken van taken die buiten de reguliere werkzaamheden vallen.