Installatie ondernemingsraad Futura Zorg Nieuws

Installatie ondernemingsraad Futura Zorg

Wij zijn verheugd te mogen melden dat op woensdag 22 november jl. de leden van de ondernemingsraad (OR) van Futura Zorg, onder het toeziend oog van een vertegenwoordiging van de Raad van Commissarissen en de manager bedrijfsvoering, officieel zijn geïnstalleerd door Herman Matheij, directeur van Futura Zorg.

Vertegenwoordiging en training

De OR bestaat uit een vertegenwoordiging van 6 medewerkers die verschillende functies bekleden. Alhoewel er al wel een vorm van medezeggenschap voor medewerkers was, is de OR nieuw als medezeggenschapsorgaan binnen Futura Zorg. Om goed in hun rol te komen en de belangen van alle medewerkers het beste te kunnen behartigen, zullen alle leden van de OR in februari 2024 een tweedaagse training volgen. Tijdens deze training ontvangen zij essentiële informatie en vaardigheden die nodig zijn voor de goede uitvoering van hun werk als OR lid. Na het volgen van de training zullen de bestuursrollen officieel verdeeld worden. Tot die tijd zijn Cynthia Slotema en Carla van den Hartigh voorlopig aangesteld als respectievelijk voorzitter en secretaris.